Подпора

  • стоманена опора

    стоманена опора

    Стоманената подпора е опорно устройство, широко използвано за поддържане на конструкцията с вертикална посока, която се адаптира към вертикалната опора на кофража на плочата с всякаква форма.Той е прост и гъвкав, а монтажът е удобен, икономичен и практичен.Стоманената опора заема малко място и е лесна за съхранение и транспортиране.

  • Скеле Ringlock

    Скеле Ringlock

    Скелето Ringlock е модулна система за скеле, която е по-безопасна и удобна и може да бъде разделена на 48 mm система и 60 система.Системата Ringlock се състои от стандарт, счетоводна книга, диагонална скоба, основа на жак, u глава и други компоненти.Стандартно е заварен от розетка с осем отвора, четири малки отвора за свързване на главната част и други четири големи отвора за свързване на диагонална скоба.