Скеле

  • Скеле Ringlock

    Скеле Ringlock

    Скелето Ringlock е модулна система за скеле, която е по-безопасна и удобна и може да бъде разделена на 48 mm система и 60 система.Системата Ringlock се състои от стандарт, счетоводна книга, диагонална скоба, основа на жак, u глава и други компоненти.Стандартно е заварен от розетка с осем отвора, четири малки отвора за свързване на главната част и други четири големи отвора за свързване на диагонална скоба.