Хидравличен автокатерещ кофраж

  • Хидравличен автокатерещ кофраж

    Хидравличен автокатерещ кофраж

    Хидравличната автоматично катереща се кофражна система (ACS) е закрепена към стената самокатереща се кофражна система, която се задвижва от собствена хидравлична повдигаща система.Кофражната система (ACS) включва хидравличен цилиндър, горен и долен комутатор, който може да превключва силата на повдигане на основната конзола или катерещата релса.